Träffa vår Produktchef, Christian

"Det är många fördelar som jag har lust att framhäva, men den tillit som jag har visats från början betyder mycket. Det låter kanske självklart att man får nöjda och glada medarbetare genom tillit, men det är inte alltid en självklarhet att alla företag förstår eller efterlever detta."

Christian är vår Product Manager på International Indoor-avdelningen där han de senaste 3 åren har haft ansvaret för 6 inköpare. Christian är det perfekta exemplet på en motiverande och leende ledare som brinner för arbetet med strategisk leverantörsökning och utveckling. Han ser det som en spännande utmaning att hitta de bästa leverantörerna före alla andra.  

"Samtidigt har jag också varit så priviligierad att vara manager för ett team där sammansättningen är nära nog perfekt. Det finns en bra blandning av erfarna förmågor och "nya tankar". Det också plats för en massa skratt och arrangemang med kollegorna. Så ska det vara, och det stärker verkligen sammanhållningen och därmed det dagliga arbetet."