Logo

Rekryteringsprocessen
Lediga positioner annonseras på egen och övriga relevanta hemsidor. Vi mottar
endast ansökningar via vår egen hemsida. På så sätt säkerställer vi korrekt
hantering av dina personuppgifter.
__________
Vi går igenom alla de inkomna ansökningarna grundligt och väljer ut potentiella
matchningar till positionen. Vid tveksamheter och frågor eller behov för att
inledningsvis täcka områden av CV:t eller ansökningen använder vi
telefonscreening.
__________
Om vi fortsatt bedömer att du kan vara rätt person för positionen inbjuder vi till
ett första samtal. Om du inte fyllde i beteendeanalysen före samtalet inbjuder vi
dig i de flesta fall att fylla i den efteråt. De kandidater som vi ser inte matchar
positionen får ett skriftligt avslag.
__________
Vid samtalet träffar du vår ansvariga chef, och här får du möjlighet
att gå närmare in på ditt CV och ställa frågor om positionen.
__________
Vid behov inhämtar vi, efter avtal med dig, referenser hos tidigare/nuvarande
arbetsgivare eller andra relevanta personer som kan ge oss ett mer komplett
intryck av dig.
__________
Vid behov hålls ett andra samtal.
__________
Efter samtalen ger vi personligt avslag till de kandidater som dessvärre inte
erbjuds jobbet. Här finns det möjlighet för fördjupande feedback.
__________
Den rätta personen för positionen erbjuds jobbet och vi utarbetar kontrakt.
__________
Välkommen till teamet. Vi är redo med ett väl förberett onboarding-program.
__________

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att följa upp ditt beteende och förbättra din erfarenhet på webbplatsen
Du kan alltid radera sparade cookies genom att besöka de avancerade inställningarna för din webbläsare


Läs mer

Acceptera inte cookies
Acceptera endast funktionella cookies
Godkänn alla cookies