Teambuilding och sommarfest

Som traditionen bjuder har vi ännu en gång haft teambuilding och sommarfest på Vingsted Konference Center. Vi har också välkomnat fler än 92 nya kompetenta kollegor som har blivit en fast del av Schou.

Det blev ett fantastiskt arrangemang där vi kunde prata med nya och gamla kollegor tvärs över landsgränser och avdelningar. Det är härligt att vara tillsammans på ett lite annorlunda sätt än till vardags och få möjlighet att träffa kollegor som man inte träffar så ofta och därigenom stärka gemenskapen.

Tack till alla för ett fantastiskt arrangemang.