SCHOUS INTERNATIONELLA AVDELNINGAR TILLDELAS ”TREND AND DESIGN-PRISET 2020”

Det är med stor glädje vi kan berätta att våra samlade internationella avdelningar den 18 december 2020 tilldelades det nya JYSK-priset: ”TREND AND DESIGN 2020”.

 

Priset delades ut med motiveringen ”ett starkt och djupt arbete med Trend- och CAMbriefs, samt ett seriöst tillvägagångssätt för hela hållbarhetsprocessen”. Detta gör sig gällande för såväl möbler och trädgårdsmöbler som fritidskläder/textil.

 

Vi är tacksamma för och hedrade av priset, och vi är beredda att fortsätta det goda arbetet under 2021.