Schou sammanför aktiviteter och investerar en halv miljard i Kolding

Den internationella handelskoncernen Schou har köpt 36 hektar mark av Koldings kommun och investerar cirka en halv miljard kronor i nytt stort lager och huvudkontor. Både borgmästare Jørn Pedersen (V) och koncernens huvudaktionär, Jørgen Schou, gläder sig åt att det traditionsrika företaget återvänder hem och skapar såväl utveckling som arbetsplatser.

 

Entusiasmen är stor i dessa dagar, såväl på borgmästarkontoret i Kolding som på huvudkontoret hos handelskoncernen Schou Company. Företaget, som grundades i Vamdrup en bit utanför Kolding år 1963 och idag omsätter över 2 miljarder kronor, samlar sina aktiviteter i Kolding.

 

Det sker på ett stort område mellan Kolding och Vamdrup, just vid E45 och just vid sidan av det logistik- och transportcentrum som Stender Innovation offentliggjorde planerna om för knappt en månad sedan. Schou har köpt 36 hektar mark och bygger ca 100 000 kvadratmeter lager, administration och utställningslokaler. En sammantagen investering på 500 miljoner kronor.

 

”Vi gläder oss att samla både lager, utställningslokaler och huvudkontor vid Kolding, men vi har inte bara valt med hjärtat. Placeringen är en optimal logistiklösning för oss, och det är praktiskt att vi blir grannar till Stenders projekt, som har en god synergi med våra planer” säger Jørgen Schou, som äger Schou-koncernen tillsammans med LLG A/S.

 

Borgmästaren hälsar ”välkommen hem”

Borgmästare Jørn Pedersen är glad åt att det unika industriområdet vid Kolding Syd äntligen kommer till användning, och det dessutom med lokala krafter bakom.

 

”Jag är en mycket nöjd borgmästare. Fram till för bara några få månader sedan betraktades exploateringen av området som ett fiasko. Idag är hela arealen utsåld. Det är fantastiskt att ett gammalt, renommerat företag som Schou vill etablera något så synligt och samla så många arbetsplatser i Kolding. Därför är det också helt i sin ordning att huvudvägen in i området får namnet Andreas Schou Vej efter den man som la grundstenen till den koncern som Schou er i dag” avslöjar borgmästaren:

 

”Jag tycket att det är lämpligt att Andreas Schou på det sättet blir ihågkommen för sin stora insats för näringslivet i vår kommun” tillfogar han.

 

Bygget startar genast

Det gläder naturligtvis också Jørgen Schou, som är son till Andreas Schou och huvudaktionär i koncernen med 300 anställda samt dotterbolag och kontor över hela världen. Trots Schou-koncernens globala utbredning, med inköp och försäljning av i stort sett alla non-food-produkter för hemmet till stora detaljistkedjor i hela Europa, är den lokala förankringen viktig för Jørgen Schou.

 

När hela bygget, som omfattar både lager, utställningslokaler och administration, står färdigt kommer det att täcka mer än 100 000 kvm, hysa 300 medarbetare och ha en lagerkapacitet på över 100 000 pallplatser. Bygget startar i början av 2021, och de första byggnaderna ska stå klara den 1 juni 2022.

 

”Det är naturligtvis extra trevligt att den enorma arealen inte bara sålts till ett utvecklingsprojekt, utan att det är konkreta planer som realiseras med detsamma” säger borgmästare Jørn Pedersen.

 

Det lyckades aldrig att attrahera kunskaps- och forskningsföretag till området, som under många år var känt som Nordic Synergi Park. Därför har Koldings kommun reviderat planerna för området och har nu alltså på ganska kort tid lyckats sälja samtliga 657 500 kvm i området till de två enorma projekten.

 

För mer information, kontakta gärna huvudaktionär Jørgen Schou, Schou Company A/S, på 2060 9393 och borgmästare Jørn Pedersen, Koldings kommun på 5148 2738.