Jørgen Schou 60 år den 10 Maj 2020

Artikeln skriven av Tue Knudsen
 

Den globala affärsmannen skiljer inte på arbete och fritid

60 år söndagen den 10 maj: Jørgen Schou är affärsman ända ut i fingerspetsarna – och med hela världen som handelsplats. På söndag når den tredje generationen av den driftiga Schou-familjen från Vamdrup i Kolding 60 år, men Jørgen Schou har inga planer på att gå i pension. Han följer, och utvecklar, fortfarande sina fler än 50 företag noggrant – inte för att det är absolut nödvändigt, utan för att han inte kan låta bli.

Han föddes till att vara affärsman. Både bokstavligt och bildligt. Jørgen Schou är den tredje generationen av Schou-familjen som sedan 1912 har drivit företag med utgångspunkt i Vamdrup i Kolding. Sedan han tog över Schou Isenkram och gjorde det till Schou Company 1991 har portföljen och aktiviteterna bara vuxit, och i dag äger och driver han fler än 50 företag i hela världen. Bara Schou Company i sig har 300 anställda, dotterbolag och kontor i en lång rad länder och en årlig omsättning på över 2 miljarder kr.

Intressen blir också till företag
Det är en sak att vara infödd i en affärsfamilj, men det är en annan sak att ha intresset för att driva verksamheten vidare. Men måhända är det precis det som är hemligheten bakom den snart 60-åriga Jørgen Schous framgång: Intresse.

"Jag skiljer inte på arbete och fritid och har aldrig gjort det. Det hela hänger samman. Familj, vänskap och affärer. Det som börjar med en affärsförbindelse slutar ofta med vänskap och det som börjar med ett intresse slutar ofta med affärer", säger han. 

Exempelvis utvecklades affärsförbindelsen mellan Schou Company och Jysk till en nära vänskap mellan Jørgen Schou och en annan legendarisk affärsman, Lars Larsen, och familjens intressen för bl.a. hästsport, golf och skogsbruk har också blivit företag i Schou-dynastin.

Från Kina till Nørrebro
Schou Company A/S var ett av de första danska företagen som öppnade egen sourcing-avdelning i Kina. 2007 sålde Jørgen Schou aktiemajoriteten till kapitalfonden ASKO men förblev en betydande delägare och styrelsemedlem. 2017 köpte han tillbaka företaget helt med Lars Larsen som delägare.
 
Tillsammans grundade de två också 2013 fastighetsbolaget Vision Properties A/S med utveckling och investering i egendomar i Köpenhamnsområdet som ändamål. Kompanjonskapet fortsätter i dag med Lars Larsen Group A/S och Schou Family Invest A/S som ägare. Fastighetsportföljen har vuxit till mer än 3 miljarder kr och består i dag av 19 större affärs- och bostadsfastigheter med en total areal på 150 000 m2. Vision Properties är dessutom engagerat i en större stadsutveckling på Nørrebro med uppbyggnad av mer än 50 000 m2 bostäder och affärslokaler med gemensamma faciliteter och grönområden. 

Nästa generation är sedan länge igång
Utöver Schou Company A/S och Vision Properties A/S är Jørgen Schou aktiv i en lång rad egna företag med aktiviteter som värdepapper, professionell hästsport, handel med last- och personbilar, golfbanedrift, skog- och lantbruksdrift och mycket mer.

Jørgen Schou följer sina över 50 företag noga. Han är inte en del av den dagliga driften men sitter i styrelserna, och med sinne för detaljerna är han drivkraften bakom visionerna. Jørgen Schou sitter inte på externa styrelseposter, utan koncentrerar sig uteslutande på sina egna och familjens företag.

"I dag har jag inte längre ett fast kontor. Jag har min iPad, och därför kan jag ha koll och hänga med hela tiden. Inte för att jag behöver det, utan för att jag inte kan låta bli," berättar han.

Sammanhanget gäller också nästa generation av Schou-familjen. Jørgen och hustrun Birgitte Schous tre söner, Jacob, Andreas och Christian, är alla involverade i flera av familjens företag. Jacob Schou är adm. direktör i Schou Textile A/S och Andreas och Christian Schou driver egna häst- och bilrelaterade företag i Absolute Gruppen.

Jørgen Schou privat
Familjens hem, domängården Tågerup med 320 hektar mark, söder om Kolding, har under mer än 10 år varit säte för  Danmarksmästerskapen i banhoppning under det Danska ridsportförbundet
Jørgen Schou är gift med Birgitte Schou, och tillsammans har de, utöver de tre sönerna Jacob, Andreas och Christian, 7 barnbarn. 60-årsdagen firas privat med endast den närmaste familjen.

se också artikeln i Jydskevestkysten.