IBA Kolding besöker Schou

I samband med IBA Koldings internationella vecka besöktes de traditionsenligt av studenter från utlandet. De kom för att diskutera, dela med sig av idéer och lösa problem tillsammans.

Således har Schou varit värd för 28 studenter från IBA Kolding och sex olika länder.

Studenterna fick utföra ett case, som tagits fram av vår hem- och köksavdelning. Caset handlade om inköp av produkter.

Studenterna gick djupt in i ämnet, och det var intressant att se deras kompetens och individuella ämneskunskaper.

Deras kreativa idéer presenterades sedan och ramade in dagen med intressanta och läraktiga slutsatser.