Från praktikplats till fast anställning

Det är alltid ett nöje att kunna meddela när en av våra praktikanter fortsätter med oss efter sin utbildning.

Mathias, som har varit praktikant i Outdoor Inköp, avslutade nyligen sin utbildning. Det innebar också slutet på hans tid som inköpspraktikant hos oss, varför praktiktiden nu har ersatts med en heltidstjänst som inköpskoordinator i samma avdelning.

Mathias har hittills hanterat de danska kunderna med stor framgång, och det kommer nu att utvidgas till att omfatta hanteringen av kunderna i de andra nordiska länderna.

Under hela sin praktik har Mathias visat stor ansvarskänsla och därför är det ett nöje att kunna gratulera honom till denna nya utmaning, som vi är säkra på att han kommer att uppfylla med samma stora entusiasm och driv som han gör med alla uppgifter.

Grattis till Mathias, vi är glada att få ha dig kvar.