Fina siffror från Nordens största leverantör av icke-livsmedel

Omsättningen för Nordens största grossistföretag inom icke-livsmedel, Schou Company, har vuxit under coronakrisen. Men årsredovisningen, som offentliggjordes på onsdagen, visar samtidigt att en annan extraordinär händelse har legat bakom ett mindre överskott jämfört med föregående år.

 

Man brukar säga att en olycka sällan kommer ensam. Och även om det talesättet skulle kunna vara en passande rubrik för årsredovisningen för Schou Company A/S, har Nordens största partihandelsföretag inom icke-livsmedel levererat ett gott resultat. En stor brand i hamnen i Bremen i april i fjol var visserligen kostsam för företaget, men en annan olycka – coronakrisen – har trots sina utmaningar påverkat räkenskaperna positivt.

 

Corona har ökat efterfrågan

Schou Company, som importerar, säljer och distribuerar järnhandelsvaror, redskap och gör-det-själv-produkter för hem och trädgård, omsatte under 2020 för strax under 1,7 miljarder kronor mot 1,5 miljarder året före. Så även om coronakrisens restriktioner och nedstängningar har varit utmanande för verksamheten har företaget med huvudkontor i Kolding lyckats öka omsättningen avsevärt.

 

Det har vd för Schou Company, Gotfred Christiansen, en möjlig förklaring till:

 

”Många har jobbat helt eller delvis hemifrån under det senaste året. Det har inneburit en kraftig ökning av gör-det-själv-aktiviteterna, vilket i sin tur bidrar till att öka efterfrågan på många av våra produkter. Å andra sidan har många av de butiker som saluför våra produkter varit stängda i perioder, vilket självklart har bidragit till att dra åt det andra hållet”, bedömer han.

 

Förutom en ökad efterfrågan på grund av ökad aktivitet i trädgårdar och hushåll framhäver Gotfred Christiansen också de senaste årens investeringar i organisationen hos Schou Company som orsak till den ökade omsättningen.

 

Fint resultat trots storbrand

Trots en omsättningstillväxt på nästan 200 miljoner kronor får direktören dock notera ett minskat rörelseresultat från 45 miljoner kronor under 2019 till 30 miljoner kronor under 2020. Detta beror främst på en avgörande händelse.

 

”Vår årsredovisning har påverkats starkt av en brand i hamnen i Bremen den 28 april förra året. Då brann ett stort område med lagerlokaler ned, som bland annat hyste vår logistikpartner. Vi förlorade ett varulager till ett värde av cirka 10 miljoner euro, och det har ännu inte avgjorts vem som hade ansvaret och därmed försäkringsplikten för varorna”, berättar Gotfred Christiansen.

 

Det avgörandet kan mycket väl dra ut på tiden och placeringen av ansvaret kommer sannolikt att fastställas av en domstol. Därför har Schou Company skrivit ned resultatet motsvarande varulagrets värde i de annars fina räkenskaperna för 2020.

 

”Det tycker vi förstås är mycket beklagligt, för hade det inte varit för den branden hade räkenskaperna ju sett entydigt bra ut”, konstaterar direktören.

 

Därför drar den samlade ledningen för Schou Company också slutsatsen i årsredovisningen att de kan visa upp ett tillfredsställande resultat.