En tillbakablick

Tänka sig! Det är snart sextio år sedan vi på Schou började erbjuda stekpannor, verktyg, trädgårdsmöbler, cyklar och mycket mer till Danmark och utlandet. I dag är vi Nordens största grossistföretag inom icke-livsmedel.

Under de kommande månaderna kan du djupdyka i vår historia och få veta mer om oss och om ett stycke dansk detaljhandelshistoria. Historien börjar här.