Flotte regnskapstall fra Nordens største non-food-leverandør

Omsetningen til Nordens største non-food-grossist, Schou Company, har økt under koronakrisen. Men årsregnskapet som ble offentliggjort onsdag, viser samtidig at en annen ekstraordinær begivenhet er årsaken til at det er et lavere overskudd enn året før.

 

Det sies at en ulykke sjelden kommer alene. Og selv om det kunne ha vært en egnet overskrift til årsregnskapet til Schou Company A/S, har Nordens største engrosvirksomhet innen non-food levert et flott resultat. En stor brann på havnen i Bremen i april sist år har kostet virksomheten mye, men en annen ulykke, koronakrisen, har på tross av de utfordringene den medfører, påvirket regnskapet positivt.

 

Korona har økt etterspørselen

Schou Company som importerer, selger og distribuerer isenkram, redskaper og gjør-det-selv-produkter til hus og hage, omsatte i 2020 for rett under 1,7 mill. danske kroner – mot 1,5 mill. året før. Derfor kan vi si at selv om koronakrisens restriksjoner og nedstengninger har vært en utfordring for driften, har virksomheten med hovedkontor i Kolding greid å øke omsetningen betraktelig.

 

Det har CEO i Schou Company, Gotfred Christiansen, en mulig forklaring på:

 

«Mange har vært helt eller delvis sendt hjem i løpet av de siste året. Det har ført til en markant økning i gjør-det-selv-aktiviteter, og dermed har etterspørselen etter våre produkter økt. Til gjengjeld har mange av de butikkene som forhandler produktene våre, holdt stengt i perioder, noe som selvsagt er med på å trekke i den andre retningen» forteller han.

 

I tillegg til den økte etterspørselen på grunn av økende aktivitet i hager og husholdninger fremhever Gotfred Christiansen også investeringene som er gjort i organisasjonene til Schou Company, som årsak til den økte omsetningen.

 

Godt resultat på tross av storbrann

Til tross for en økt omsetning på nesten 200 mill. danske kroner må direktøren likevel notere seg et fall i driftsresultatet fra 45 mill. i 2019 til 30 mill. i 2020. Det skyldes primært én avgjørende begivenhet.

 

«Årsregnskapet er sterkt preget av en brann på havnen i Bremen den 28. april i fjor. Her brant det ned et stort areal med lagerhaller, som blant annet huset vår logistikkpartner. Vi mistet et varelager med en verdi på ca. 10 mrd. EUR, og det er ennå ikke avgjort hvem det er som hadde ansvaret og dermed forsikringsplikt for varene», forteller Gotfred Christiansen.

 

Den avgjørelsen kan trekke i langdrag, og plasseringen av ansvaret vil formodentlig skje i rettsapparatet. Derfor har Schou Company beregnet et tap som tilsvarer varelagerets verdi, i det ellers flotte regnskapet for 2020.

 

«Det irriterer oss selvsagt enormt, for hvis det ikke hadde vært for denne brannen, ville regnskapet virkelig sett flott ut», konstaterer direktøren.

 

Derfor konkluderer den samlede ledelsen hos Schou Company at det er snakk om et tilfredsstillende resultat i årsregnskapet.