Logo

 


 

KÆDERENSER GEL 400 ML

Varenummer: 20336

Tunnummer: 1699167

Kollilås : 6 stk.


Rensemiddel til kæder og tandhjul
Optimal renseeffekt pga. kombinationen af
gelstrukturens emulgerende egenskaber og
den langsomme fordampningshastighed.
Fjerner fedt og olie effektivt.
Høj opløsningsevne


FARE

FARE
FARE

Sikkerhedsinformation

Risikosætninger

Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

 

Sikkerhedssætninger

Opbevares utilgængeligt for børn.

Indånd ikke spray.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale forskrifter.

 

Yderligere oplysninger

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


 

Vores produkter

Schou er Nordens største forhandler af non-foodvarer, og vores omfattende sortiment dækker bredt. 
Vores produkter kan inddeles i kategorierne bolig, have, fritid samt værktøj. Derudover er vi kendte for vores store udvalg af havemøbler.

      

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at tracke din adfærd og forbedre din brugeroplevelse
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine advancerede browser indstillinger


Læs mere

Accepter ikke cookies
Accepter kun funktionelle cookies
Accepter alle cookies