OFFICEFIT

Vi har haft besøg af officefit, som har holdt et spændende og meget inspirerende oplæg om sundhed og bevægelsesmuligheder i løbet af en arbejdsdag.

Oplægget handlede i særdeleshed om, hvor lidt der faktisk skal til, for at kroppen styrkes og der skabes både større fysisk sundhed men i høj grad også mentalt.

Deres redskaber og træningsmaskiner, er designet til at blive brugt mens der arbejdes, og indgår dermed som en naturlig del af arbejdsdagen. Vi er ret begejstrede for dette nye tiltag!

Opdatering:
Redskaberne fra OFFICEFIT har været en kæmpe succes, og vi har derfor investeret i vores eget udstyr, så vi kan fortsætte den gode udvikling med mere sundhed på arbejdspladsen.